Доставка и монтаж

Доставка и монтаж

С транспорт на фирмата мебелите се доставят и монтират на посочения адрес в уговорения ден и час. Експедицията и товаро – разтоварните работи се извършват от служители на „Дивал Мебел“ ООД.